Maraqlı

Xoşbəxt, varlı. şanslı olmaq istəyirsiniz? Allahın insana 15 xoşbəxtlik qaydası!

Xoşbəxt, varlı. şanslı olmaq istəyirsiniz? Allahın insana 15 xoşbəxtlik qaydası!
 Əgər insan istəyirsə ki onu həmişə uğur, sevinc və xoşbəxtlik butun həyat boyu müşayiət etsin, o düzgün təsəvvürləri rəhbər tutmalıdır
Birinci qayda.
Allah insanı əzablar üçün yaratmadı – Allahın yaratdıqları sevinməlidir, sevməlidir və yaratmalıdır. Həyatdan daha az şikayət edin, həmişə xatırlayın ki,sizdən çox pis yaşayan insanlar var.
İkinci qayda
Hər bir insan Yer kürəsinə elə belə göndərilmməmişdir – o öz ilahiliyini göstərməlidir və onu əhatə edən dünyanı yaxşılaşdırmalıdır. Allah insana istedad, güc və qabiliyyət verir. Allah vergisini dünyanın təkmilləşdirilməsi üçün, həmçinin kömək üçün istifadə etmək lazımdır, 
Üçüncü qayda.
Öz həyatını və sizin yaxınlarlarınızın həyatını sevgiylə doldurmağa çalışın – bununla siz maliyyə əmin-amanlığı uçun əlverişli şəraiti yaradaçaqsınız. Aqresiya isə əksinə yaşayış keyfiyyətinin pisləşməsinə gətirəcək.
Dördüncü qayda.
Həyatda heç nə təsadüfi deyil– öz fikirləriylə, sözlərlə, hərəkətlərlə və hərəkətlərlə biz öz bugünkü reallığını və öz gələcəyini formalaşdırırıq. Ona görə siz həyatdan həzz almaq, və ya əksinə, əzab çəkməli olacaqsınızmı, tamamilə sizdən asılıdır.
Beşinci qayda.
Dördüncü qaydayla beşinci bağlıdır : fikirlər hadisələri formalaşdırır. Pozitiv düşünməyi öyrənin , və siz sizi sevindirən həqiqəti yaradacaqsınız. Və əksinə, tez qıcıqlanma, qəzəb, paxıllıq, lovğa bir uğursuzluqlar və s isə uğursuzluq cəlb edir.
Altıncı qayda.
Nə şərait olur olsun , həmişə sakit qalın, pozitiv əhval-ruhiyyəni saxlayın, öz gücunuzə və Allah köməyinə inanın. 
Yeddinci qayda
Allahın səsinə qulaq asmağa çalışın – sadəcə sual verin, hansına ki, cavabı almaq istəyirsiniz, və öz şüuraltınızın səsinə qulaq asın.
Səkkizinci qayda.
Hər bir insan Allah köməyiylə xilas ola bilər. 
Doqquzuncu qayda
Səhv hərəkətlərimizdən asılı olmayaraq Tanrı bizi sevir.
Onuncu qayda. 
Əgər siz özünü sevmirsinizsə, həmçinin sizi əhatə edənlər də sevməyəcəklər. "Hansı ölçüylə siz ölçürsünüz, sizdə o ölçuylə ölçülmüş olacaqsınız". Əhatə edənlərə siz necə baxırsınızsa ətrafdakılar də sizə elə olacaqlar.
On birinci qayda
İnsanın xoşagəlməz hadisələrinin səbəbi başqa insanlar deyil onun özüdur. Dağıdıcı xarakterin bizə həyatı zəhərləyir və xoşbəxt olmağa aman vermir.
On ikinci qayda.
Tamamilə bütün insanların daxilində var bu xususiyyətlər hakimiyyət, şöhrət, hörmət, pulgirik. İnsanın özunu tərbiyyə ederək bu xususiyyətlərdən qurtulması mümkündür.
On üçüncü qayda.
Sizi əhatə edən "pislərə" və "yaxşılara" insanları bölmürsünüz. Mühakimə etmirsiniz, bəli mühakimə etməyənlər mühakimə edilmirlər ".
On dördüncü qayda. 
"Özünü dərk et" — bu ezoterik qaydanı tətbiq etmək tamamilə mümkündür. Özünü dərk etmə – qabiliyyətlərinin və istedadların açılış prosesidir və xarici dünyada praktik tətbiqidir.
On beşinci qayda. 
Və bütün çətinliklər insanın gücunə görə verilir. Səhvlərin düzəlişin ən yaxşı üsulu – özünə və əhatə edən insanlara sevgini göstərməkdir.(icra.az)
AdRiver

XƏBƏR LENTİ