Yoldaşını aldadan bir insan bu böyük bəlayla qarşılaşmadan ölməz!

Yoldaşını aldadan bir insan bu böyük bəlayla qarşılaşmadan ölməz!

Cavabda haram əlaqələrin dini və ictimai zərərləri izah edilir ...

"Haram əlaqələr ailə quruluşunu pozar və cəmiyyəti çökdürər Zina, əxlaqi dəyərlərin bünövrədən yox olmasına gətirib çıxaran və insanı bədəni, heyvani hisslərin əsiri edib alçaldan çirkin bir davranışdır."
Cavabın davamında isə qeyri-qanuni əlaqələrə aparan yolların zərərləri izah edilmişdir.
"Eşqbazlıq, zina kimi haram davranışlar ilə qeyri-qanuni əlaqələr çoxaldıqca cəmiyyətin nüvəsi olan ailə anlayışı sağalmaz bir yara olar.
Bu tərz qeyri-qanuni əlaqələrin cəmiyyət içində yayılması ilə vaxt keçdikcə normal bir hal alar və artıq müqəddəs bir təşkilat olan ailə anlayışı gərəksiz bilinər və rəvac görünməz.
Qurulan ailələrdə də qarşılıqlı güvən olmadığı üçün qurulan ailə qısa ömürlü olar.
Bəli, həyatın məqsədini zövq zənn edənlər (ki ağılları gözlərinə, beyinləri Mədələrinə enmişdir) sayəsində bütün cəmiyyət əxlaqdan uzaqlaşar səfalət bataqlıqlarına süründürülər. "
Haram əlaqələr, kişilərdən şəxsiyyət və təmkini qadınlardan isə iffət və nəzakəti qaldırar
Eşqbazlıq arzusu, tənhalıqda görüşməyə dəvət edər. Sonunda bir çox gəncin başı bəlaya girər. Sonrasında isə peşmanlıqlar və ağrılar yaşanar.
İnsandakı cinsiyyət, ilahi bir qanun olan cüt cüt yaratmanın və nəslin törəməsinin yalnız bir xalqasıdır. Onu, beləcə qiymətləndirməli və ona o dərəcədə qiymət verməliyik.
Eşqbazlıq, insanların bir-birlərini aldatmalarına səbəbdir Flörtte, çox dəfə qız, kişi tərəfindən aldadıldıqdan sonra tərk edilər.
Təbii tam tərsi olduğu hallar da ola bilər. Qızı aldadıb tərk edən kişi xain, aldadılan qız da məsxərə vəziyyətinə düşər.
Eşqbazlıq, gənclərdə acı təcrübələrə səbəbdir Flört, gənclərdə qəflət içərisində, qeyri təcrübələrə yol açar. Bu təcrübələrin çoxu, pis şəkildə nəticələnər. Təcrübe üçün insan, cibinə barut qoyub gəzmək kimi bir axmaqlıq etməz.
Eşqbazlıq, gəncləri ruhi böhranlara soxar Gənclər arasında alçaq kompleksi, qısqanclıq, kin və nifrət,  və müxtəlif ruhi böhranlar doğurar.
Haram sevməkdə bir qısqanclıq elemi və firak elemi və qarşılıq görməmək elemi kimi çox qəzalar ilə o cüzi ləzzət, zəhərli bir bal hökmünə keçər. (Asa-yı Musa, Beşinci məsələ)
Bəli qeyri-qanuni məhəbbətin cəzası mərhəmətsiz əzab çəkməkdir.
Ancaq bu vəziyyətdə səhv yenə adamın özünə aiddir.
Çünki haramı öz iradəsi ilə seçmiş olduğundan nəticələri də yenə öz məsuliyyətindədir.
Eşqbazlıq, ağıl məntiq hisslərini alt-üst edər Mahremiyet sərhədlərini aşıb daşaraq cinsi hisslərini ayağa qaldıran insan, ağlının ya hamısını ya da üçdə ikisini itirmiş kimidir. (Keşf'ül Hafa)
Artıq alacağı qərarlar, edəcəyi işlər ağlının, məntiqinin deyil də alovlu hisslərinin qərarı olur. His isə qarşısını görməz, sonra ağlı başına gəlir: amma bu dəfə də zamanı keçmiş bir akıllanma olur.
Zina, adamın imanını itirməsinə səbəbdir "İnsan, mömin olduğu halda əsla zina edə bilməz, əsla oğurluq edə bilməz və heç vaxt içki içməz." (Buxari)
Nəsai (ra) başqa bir rəvayətdə hədisin sonunda: "Mömin bunları etsə, boynundan İslam gerdanlığını çıxarmışdır. Tövbə etsə, Allah (cc) tövbəsini qəbul edər. "Sözünü nəql etdi.
Rəsulullah (s.ə.s.) buyurur ki: "Hz. Allah zina edib içki içən bir kimsənin imanını başından, bir kimsənin köynəyini çıxardığı kimi çıxarar. "(İmam Suyuti)
Rəsulullah (s.ə.s.) buyurur ki: "Bir qul, zina etməyə başladığı zaman, imanı ürəyindən çıxıb, başının üzərində bir kölgə kimi gözləyər .. Ancaq, zinadan imtina etdikdən sonra geriyə dönər."
(İmam Suyuti)

DİGƏR XƏBƏRLƏR


---